U bevindt zich hier: HomeWat bieden wij?Programma's....Kids In Action

Kids In Action

Overgewicht bij kinderen

Zoals bekend komt overgewicht bij kinderen steeds vaker voor. Als oorzaak voor de toename van overgewicht worden veranderende voedingsgewoonten en een inactieve leefstijl genoemd. Voor een effectieve aanpak is een programma daarom zowel op voeding als op actief leven gericht. Een multidisciplinaire benadering is dan essentieel. Het programma ‘Kids in Action' voldoet hier aan.

Wat houdt het in?

Kids in Action is een multidisciplinair interventieprogramma voor kinderen van 7 t/m 18 jaar met overgewicht, waarin wordt samengewerkt tussen kinderarts, huisarts, fysiotherapie, beweeg en leefstijladviseur, diëtiste en pedagoog. Het doel van het programma ligt in het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl. De nadruk ligt op het vergroten van de conditie en de motorische vaardigheid van deze kinderen zodat zij plezier in bewegen krijgen. Daarnaast krijgen ouders en kinderen adviezen over voeding om ze bewust te maken van gezonde voeding. 

Het programma duurt 24 maanden. De eerste 6 maanden volgen de kinderen een intensief gedeelte, waarna via controles de resultaten en de voortgang bewaakt wordt.  Mariëtte Schilte, kinderfysiotherapeute en Emke Heeres en Hennietta Bus, beweeg en leefstijladviseurs, voeren dit programma uit.

  • 2 keer in de week beweeglessen
  • bijeenkomst over gezonde voeding
  • ouderbijeenkomsten over gezonde leefstijl

Er vindt een intake plaats voorafgaand aan het programma bestaande uit:

  • een vragenlijst
  • motoriektest
  • conditietest

Kids in Action

De gemeente Delfzijl heeft de afgelopen jaren een gezamenlijke aanpak gepresenteerd om het overgewicht bij kinderen te verminderen. Vanuit alle betrokken partijen wordt in onderlinge samenwerking gewerkt aan een gezonde leefstijl en stimulering van voldoende lichaamsbeweging.