U bevindt zich hier: HomeOnze zorg voor u...Specialisaties en aandachtsgebiedenArbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidstherapie

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.

Samen met u werkt de arbeidsfysiotherapeut aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Dit kan bestaan uit behandelingen één op één of bijvoorbeeld een oefen-/trainingstraject in de oefenzaal. Naast de fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

 

BeLife/Fysergo & Fysarbo

Kinese Fysiotherapeuten verleent zorg voor arbeidsgerelateerde klachten als Fysarbo vestiging. Vanaf 2004 zijn er via BeLife/Fysergo samenwerkingsverbanden met Akzo Nobel, ArboUnie en de gemeentes Appingedam, Loppersum, Delfzijl en Eemsmond. BeLife/Fysergo helpt door een vroegtijdige analyse van lichamelijke klachten van werknemers in relatie tot hun functie en hun werk. BeLife/Fysergo maakt samen met de verwijzer op tijd en op maat een begeleidingstraject voor herstel en voert dit uit. Uitgangspunt hierbij: "doen wat nodig is, niet meer en niet minder". Daarnaast helpt BeLife/Fysergo bedrijven door preventie programma's (lage rugklachten, RSI, etc) en ergonomie advisering (werkplekontwerp).

BeLife/Fysergo is een landelijk fysiek reïntegratiebedrijf bestaande uit een personele organisatie van circa 60 medewerkers (BeLife/Fysergo) en een netwerkorganisatie van 65 centra voor arbeidsfysiotherapie en reïntegratie (Fysarbo). BeLife/Fysergo werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met "best evidence based" protocollen en richtlijnen en handelt volgens een ISO 9001 management en informatiesysteem. BeLife/Fysergo heeft daarnaast een geaccrediteerde bedrijfsspecifieke Kopopleiding voor haar medewerkers en aangesloten Fysarbo centra. BeLife/Fysergo werkt samen met wetenschappelijke instituten (Erasmus Universiteit) en verzekeraars om haar producten te toetsen. Bert Guns, Eelke Jan Bouma en Nathalie Nijstad hebben de BeLife/Fysergo Kopopleiding gevolgd en zijn werkzaam op dit gebied.