U bevindt zich hier: HomeOnze zorg voor u...Specialisaties en aandachtsgebiedenKinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Binnen onze praktijk worden kinderen tussen 0 en 18 jaar gezien door de kinderfysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in het (op)groeiende kind en de ontwikkeling hiervan. De kinderen in de leeftijd 0 tot 2 jaar worden altijd aan huis gezien, de oudere kinderen komen in principe naar de praktijk toe. De kinderfysiotherapeuten zijn werkzaam  in  de vestigingen Delfzijl en Appingedam en aan huis in de regio.

 Zo komt uw kind bij de kinderfysiotherapeut terecht

  • Verwijzing van een (huis)arts
  • Zonder verwijzing van een arts maar bijvoorbeeld op advies van de leerkracht
  • Op eigen initiatief van ouder(s)/verzorger(s)

En zo gaat het in zijn werk:

  • Aanmelden op de praktijk en het maken van een afspraak
  • Intake en onderzoek (inventariseren problemen/afnemen test)
  • Opstellen behandelplan (wat kunnen we doen/hoe gaan we dat doen/hoe lang)
  • Start therapie
  • Evalueren/eventueel herhalen begintest

Wat kost het:

De behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket voor 18 keer per jaar, voor kinderen jonger dan 18 jaar. Daarnaast is het afhankelijk van het aanvullend pakket of meer behandelingen worden vergoed.

We zien veel kinderen met uiteenlopende problemen, hieronder noemen we de meest voorkomende:

-        -   Voorkeurshouding: uw baby kijkt te veel naar één richting, hierdoor kan er een afplatting van het hoofd ontstaan. De kinderfysiotherapeut zal onderzoeken waar de voorkeurshouding vandaan komt en meet (ernst van) de afplatting. Samen met u zal er geoefend worden om de voorkeurshouding te doen verdwijnen en de afplatting te doen verminderen.

-        Achterstand in de vroegmotorische ontwikkeling: uw kindje doorloopt een vertraagde motorische ontwikkeling en heeft hierin ondersteuning nodig. De kinderfysiotherapeut zal het motorische ontwikkelingsniveau van uw kind bepalen en een behandelplan opstellen. Samen met u en uw kind wordt er op een speelse manier geoefend om bijvoorbeeld te leren rollen/zitten/kruipen en/of lopen.

-        Problemen in de fijne/grove motoriek: het valt op (bijvoorbeeld door u zelf of op school) dat uw kind motorisch minder presteert dan andere kinderen. Het kan bijvoorbeeld niet meekomen met buiten spelen of tijdens de gymnastiekles. De kinderfysiotherapeut zal het motorische niveau van uw kind bepalen en aan de hand hiervan en van uw hulpvraag de insteek van de behandeling bepalen. Op een speelse manier zal er worden gewerkt aan het aanleren van motorische vaardigheden (bijvoorbeeld knippen/bal vangen/springen/vangen/hinkelen) om bij te dragen aan de motorische ontwikkeling.

-       Schrijfproblemen: de leerkracht op school geeft aan dat uw kind moeite heeft met (voorbereidend) schrijven. Het schrijven gebeurt bijvoorbeeld te verkrampt, er is pijn, het is slordig en niet goed leesbaar. Er wordt gekeken naar het schrijfproduct en hoe het schrijven verloopt. Indien nodig zullen aanvullende tests worden afgenomen. Aan de hand van het onderzoek en de hulpvraag zullen we verschillende vaardigheden oefenen binnen het schrijven om op deze manier een ontspannen en leesbaar handschrift te krijgen.

-        Hoofdpijn: bij uw kind is er sprake van hoofdpijn en/of heeft bijvoorbeeld veel spanning in de nekspieren. Er zal worden onderzocht of we kunnen vinden waar de hoofdpijn vandaan komt en aan de hand van het onderzoek wordt bepaald wat we het beste kunnen doen om de hoofdpijn te doen verminderen.

-        Afwijkend looppatroon: uw kind loopt op de tenen of juist heel erg met de voeten naar binnen zodat het over zijn/haar eigen voeten struikelt. We gaan bekijken of dit past binnen een normale ontwikkeling of dat behandeling zinvol is.

-        (Sport)blessures: Uw kind heeft klachten aan bijvoorbeeld enkels, knieën, rug en/of schouders. Dit kan komen door overbelasting bij sport of een andere oorzaak hebben als houding of groei. Er zal worden onderzocht of we kunnen vinden waar de klacht vandaan komt en aan de hand van het onderzoek wordt bepaald wat we het beste kunnen doen om de klacht te doen verminderen.

-        Scheve stand van de rug  of een slechte houding: uw kind loopt veelal voorover gebogen of met één schouder hoger dan de andere schouder. De fysiotherapeut kan inventariseren of er een  afwijking aan de wervelkolom is of alleen een houdingsprobleem; met oefeningen en adviezen kan dit verbeterd worden.

-      Sensorische informatieverwerkingsproblemen: uw kind heeft bijvoorbeeld moeite om zich te kunnen concentreren op school, is onrustig, wordt snel afgeleid of is juist in zijn/haar eigen wereld en krijgt niet mee wat er in de omgeving gebeurt  en dit beperkt het kind en/of omgeving in zijn/haar dagelijkse handelingen. Hierbij zal besproken worden of dit te maken kan hebben met de sensorische informatieverwerking en worden vragenlijsten samen besproken en zal het kind onderzocht en geobserveerd worden in de situatie om tot een behandelplan met adviezen te komen. 

       Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid om (aangepast) te sporten/bewegen binnen een groep. We hebben 2 groepen binnen Kinese:

-     - Fitkids: Dit is voor kinderen van 6-18 jaar met een beperking, langdurige  aandoening en/of chronische ziekte, bijvoorbeeld een kind dat minder goed meekomt met gymles of door astma problemen heeft met sporten. Zie op deze website links onder de kopjes  'wat bieden wij' en dan 'programma's' en zie ook www.fitkids.nl

- Kids in Action: Dit multidisciplinaire programma is voor kinderen van 6-16 jaar die bekend zijn met overgewicht. Zie op deze website links onder de kopjes  'wat bieden wij' en dan 'programma's'. 

 

-        De kinderfysiotherapeuten zijn:

  • Judith Gootjes
  • Mariëtte Schilte