U bevindt zich hier: HomeOnze zorg voor u...Specialisaties en aandachtsgebiedenSportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

Sport en bewegen is gezond, en de baten van sport voor de volksgezondheid zijn groter dan de kosten van sportblessures. Om ervoor te zorgen dat sporters kunnen blijven sporten is het zaak om blessures als gevolg van sportbeoefening zo veel mogelijk te voorkomen.

In 2018 raakten naar schatting 4,1 miljoen sporters in Nederland geblesseerd tijdens het uitoefenen van hun sport. Gezamenlijk liepen zij rond de 5,4 miljoen blessures op, wat overeenkomt met 3,4 blessures per 1.000 uur sport. Ongeveer de helft van de blessures (52%) werd medisch behandeld, vooral door een fysiotherapeut.

Veldvoetbal is de sporttak waarin de meeste blessures worden opgelopen, een kwart van de blessures ontstond tijdens veldvoetbal. Ook tijdens fitness (16%) en hardlopen (14%) werd een aanzienlijk deel van de blessures opgelopen. Gezamenlijk waren deze drie sporttakken verantwoordelijk voor ruim de helft (55%) van de in 2018 in Nederland opgelopen blessures. In het perspectief van het aantal uren dat aan deze sporttakken besteed werd kende fitness een aanmerkelijk kleiner risico op een blessure (1,8 blessure per 1.000 uur) dan voetbal (7,3) en hardlopen (6,3).

Een derde deel van de sportblessures ontstond geleidelijk, vaak door overbelasting. Twee derde was een acuut ontstane blessure. Voetbal kent een groter aandeel acuut ontstane blessures dan fitness en hardlopen. Zes op de tien sportblessures in 2018 waren blessures aan de onderste extremiteiten, vooral knieblessures, enkelblessures en overige blessures aan het been.

bron: cijferrapportage sport 2018, VeilligheidNL


De sportfysiotherapeut is de specialist op het gebied van sportblessures. De sportfysiotherapeut is er voor alle sporters. Met sporters bedoelen wij  iedereen van jong tot oud, van beginner tot gevorderde, van recreatief niveau tot topsport.

De sportfysiotherapeut houdt zich bezig met het adequaat behandelen en voorlichten van sportblessures en het uiteindelijke doel is een zo veilig mogelijke terugkeer naar het gewenste sportniveau. Naast het behandelen van sportblessures richt de sportfysiotherapeut zich ook op preventie binnen het sporten.

Sportfysiotherapie bij Kinese Fysiotherapeuten wordt verzorgd door Nathalie Nijstad-van Dijk en Mandy Smidts (i.o.). Zij hebben naast de algemene opleiding fysiotherapie een aanvullende opleiding gevolgd, master sportfysiotherapie. Deze opleiding duurt 3 jaar en vindt plaats aan Stichting Opleiding Musculoskeletale Therapie (SOMT) te  Amersfoort.

Aan de volgende blessures kan worden gedacht: acute sportblessures,overbelasting blessures, spierscheuringen, verzwikkingen van de enkel, voorste kruisband letsel, meniscus letsel, liesklachten en sportgerichte revalidatie na verschillende operatie

Behandeling: als u de eerste keer bij de sportfysiotherapeut komt zal via een gericht vraaggesprek uw blessure in kaart worden gebracht. Aan de hand van dit gesprek zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Met de uitkomsten uit  het onderzoek en het gesprek zal er een plan van aanpak worden besproken wat u kunt doen met uw blessure.

De behandeling kan bestaan uit gerichte oefentherapie, lokale behandeling van de blessure en advies en voorlichting. In de behandeling wordt ook besproken of u kunt doorgaan met sporten, tijdelijk moet stoppen of aangepast kan trainen.

Een mogelijkheid binnen de behandeling is  revalidatie in een trainingszaal. In deze zaal zijn er gerichte mogelijkheden voor het herstellen van spierkracht, conditie, stabiliteit/coördinatie en het uitvoeren van sportspecifieke oefeningen.

Nuttige websites:   www.sportzorg.nl  en  www.voorkomblessures.nl

De sportfysiotherapeuten zijn:

  • Nathalie Nijstad-van Dijk
  • Mandy Smidts (i.o.)