Skip to main content Skip to footer

De organisatie

"Kinese" komt uit het Grieks en betekent Beweging. Beweging als kenmerk van ons vak en ons handelen waar we elke dag mee bezig zijn.

De missie van onze praktijk luidt

Ons gezamenlijke doel is de regio Noordoost Groningen bedienen met de best mogelijke fysiotherapeutische zorg. De praktijk biedt een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige aanpak waarin betrouwbaarheid voorop staat.

De visie van onze praktijk luidt

Kinese Fysiotherapeuten wil zijn doelmatige, wat de kwaliteit/waarde betreft hoogwaardige en professionele werkwijze waarborgen door een HKZ gecertificeerde praktijk te blijven. Zo willen we een toonaangevende fysiotherapiepraktijk zijn in de regio Delfzijl, Appingedam en omstreken met een zo compleet mogelijk therapeutisch aanbod, zowel op curatief als op preventief gebied.

Kwaliteit

Al onze fysiotherapeuten proberen hun werk kwalitatief zo goed mogelijk te verrichten. Iedereen staat dan ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

Om in dit register te staan moet er voldaan worden aan enkele criteria, zoals;

  • Volgen van verplichte bijscholing
  • Voldoende studiepunten halen
  • Aangesloten zijn bij een klachtenregeling ( In ons geval van het KNGF )
  • Werken met de, door het KNGF ontwikkelde, gedragsregels en richtlijnen.
  • Privacy en praktijkregels

Wij proberen de kwaliteit te waarborgen door te zorgen voor zoveel mogelijk specialisaties (zie onze andere pagina's), goed geoutilleerde en schone praktijkruimtes, zorgen voor voldoende privacy tijdens de behandeling en geheimhouding van uw gegevens. U heeft zelf wel het recht van inzage in uw dossier.

wanneer u een niet-reanimatieverklaring heeft bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit kenbaar te maken aan de behandelend fysiotherapeut.

De praktijk is gebonden aan de wetgeving in de zorg: BIG (wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg), AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de EGIZ (Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg).

De praktijk heeft zich aangesloten bij Qualiview. Dit betekent dat u, na afsluiten van de behandelperiode of na twintig behandelingen, via de e-mail een tevredenheidsonderzoek ontvangt. We stellen het op prijs als u dit onderzoek invult en terugstuurt. Dit is anoniem maar niet als u anders aangeeft. Hoewel wij streven naar goede fysiotherapeutische zorg kunnen wij met uw mening de kwaliteit van onze zorg misschien nog verbeteren. Het is niet verplicht om aan dit onderzoek mee te werken.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over uw fysiotherapeutische behandeling, over uw fysiotherapeut of anders dan heeft het de voorkeur dit onderling op te lossen met uw eigen fysiotherapeut. Evt. kunt u de klachtenfunctionaris van de praktijk (Judith Gootjes) inschakelen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege. Hierover zijn folders in de wachtkamer aanwezig, waarin u kunt lezen hoe u in een dergelijke situatie moet handelen.

Kinese Fysiotherapeuten is werkzaam op 7 locaties in het Noordoosten van de provincie Groningen.

 

Onze vestigingen zijn:

Gezondheidscentrum Delfzijl, Jachtlaan 90, Delfzijl
Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23, Appingedam
Wagenborgen, fam. Bronsweg 22, Wagenborgen
Gezondheidscentrum Holwierde, Uiteinderweg 7b, Holwierde
Woldendorp, AE Gorterweg 58, Woldendorp
Nieuwolda, Hoofdstraat 62, 9944 AH Nieuwolda

 

6 praktijken: 25 therapeuten in 1 team
BLIJVEND IN BEWEGING

Online afspraak maken.

Bij ons krijgt u de persoonlijke aandacht en zorg die u verdient.
Ook kunt u bij ons ook terecht voor fitness en groepstrainingen.

Plan direct uw afspraak online.

Afspraak maken