Skip to main content Skip to footer

HEEFT UW KIND EXTRA BEGELEIDING NODIG BIJ HET BEWEGEN?

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

Kinderfysiotherapie

Inleiding kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen/jongeren tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen/jongeren zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen/jongeren lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen/jongeren en eventueel met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Zoekt u een kinderfysiotherapeut in de gemeente Eemsdelta?

Maak kennis met de kinderfysiotherapeuten van Kinese. Deze gespecialiseerde therapeuten behandelen uw kind op een manier die bij u en hen aansluit. Of het nu om preventieve zorg, ontwikkelingsproblemen of acute klachten gaat.

Waarom kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie voor kinderen is anders dan reguliere fysiotherapie, omdat kinderen en jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. Onze kinderfysiotherapeuten volgden daarom, na hun bacheloropleiding fysiotherapie, een masteropleiding om hier alles over te leren. Kies, wanneer u op zoek bent naar kinderfysiotherapie, dus altijd voor een gespecialiseerde therapeut.

Veel voorkomende problemen

Kinderfysiotherapie kan voor kinderen een uitkomst bieden bij veel uiteenlopende problemen. Om u een beeld te geven delen we de problemen die de kinderfysiotherapeut het meest tegenkomt:

Voorkeurshouding, overstrekken en onrust bij baby's  

Merkt u of uw omgeving dat uw kind veel naar één kant kijkt, een afplatting van het hoofd krijgt en/of onrustig is? Wanneer een baby veel naar dezelfde richting kijkt, noemen we dit een voorkeurshouding. Hierdoor kan er een afplatting van het hoofd ontstaan. De kinderfysiotherapeut onderzoekt de baby en kan samen met u door praktische oefeningen en draaghoudingen ervoor zorgen dat de voorkeurshouding verdwijnt en daarmee ook de afplatting afneemt. Daarnaast wordt overstrekken vaak bij baby's gezien, waarbij het kind bv. in een banaanhouding ligt en veel onrust kan vertonen in lichaam en gedrag, waarvoor praktische adviezen kunnen worden gegeven zodat u en uw kind meer rust kunnen gaan.

Achterstand in de vroege motorische ontwikkeling en/of een ander verloop

Loopt uw kind achter in de vroege motorische ontwikkeling en/of ziet u een ander patroon in het bewegen? Een kind kan later zijn met bijvoorbeeld rollen, kruipen, lopen of een kind laat een ander bewegingsverloop zien en gaat bijvoorbeeld billenschuiven in plaats van kruipen, gaat tenenlopen of heeft een gipsbroek nodig. De kinderfysiotherapeut bepaald hierbij het motorisch ontwikkelingsniveau en onderzoekt de eventuele oorzaken. De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind en kan samen met u met praktische oefeningen spelenderwijs oefenen met de vaardigheden.

Hoe verloopt de behandeling?

Voor een behandeling kinderfysiotherapie in de praktijk in Appingedam/Delfzijl heeft uw kind geen verwijzing van de huisarts nodig. Een verwijzing van de huisarts of een advies van bijvoorbeeld een leerkracht kunnen wel aanleidingen zijn om een afspraak te maken.

Tijdens onze eerste afspraak is er een kennismaking en zullen er een aantal vragen gesteld worden en eventueel zal er een aanvullende vragenlijst gegeven worden. Daarna doen we lichamelijk/motorisch onderzoek om het probleem van uw kind in kaart te brengen. Ook stellen we wanneer nodig vast of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling met bv. een motorische vaardigheidstest. Op basis hiervan wordt samen met u het behandelplan opgesteld. In dit plan vertellen we wat we kunnen betekenen en hoe we dat bereiken. Als ouder of verzorger bent u continu betrokken bij het behandeltraject. Zo krijgt u en/of het kind/de jongere zelf meer inzicht in de problematiek én kan er rekening mee worden gehouden in het dagelijks leven.

Over het algemeen vindt behandeling plaats op onze praktijklocaties in Delfzijl en Appingedam, met uitzondering van kinderen tot 2 jaar oud. Voor deze jonge kinderen maken we graag een afspraak aan huis. Daarnaast zijn onze kinderfysiotherapeuten ook werkzaam op een aantal basisscholen in Noordoost Groningen.

Fitkids: voor kinderen met een beperking, aandoening of chronische ziekte

Een voorbeeld van kinderen of jongeren die extra begeleiding bij beweging kunnen gebruiken zijn kinderen met een beperking, een langdurige aandoening of chronische ziekte. Denk bijvoorbeeld aan astma, DCD of ASS. Sporten op school of bij een vereniging met andere leeftijdsgenoten kan dan best een uitdaging zijn. Voor deze groep is er Fitkids. Sporten in kleine groepen met optimale begeleiding.

Kids in Action: voor kinderen met overgewicht

Ook voor kinderen met overgewicht kan bewegen met leeftijdsgenootjes een uitdaging zijn. Bewegen is leuk en gezond, juist voor deze kinderen. Maar soms zit hun onzekerheid wat in de weg. In samenwerking met andere specialisten waaronder de huisarts en een diëtiste, doorlopen we met deze kinderen een traject. Dit traject heet Kids in Action. Het helpt de kinderen op een leuke manier weer op een gezond gewicht.

Bewegingsprogamma's voor kinderen en jongeren

Bewegen is gezond, zeker voor kinderen die volop in ontwikkeling zijn. Zo heeft het bijvoorbeeld een positief effect op hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om het lichaam zelf gezond te houden. Kan uw kind hierin extra begeleiding gebruiken? Wij bieden verschillende beweegprogramma’s kinderfysiotherapie in Appingedam en Delfzijl aan.

Wat kost kinderfysiotherapie

In ieder basispakket is afgesproken dat kinderen (tot 18 jaar) 18 behandelingen per diagnose/per jaar  vergoed krijgen. Zijn er meer behandelingen nodig? Dan is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering of deze (deels) vergoed worden. De kosten voor kinderfysiotherapie vindt u in onze prijslijst>>>Tarieven 2024

De kinderfysiotherapeuten zijn:

 

6 praktijken: 25 therapeuten in 1 team
BLIJVEND IN BEWEGING

Online afspraak maken.

Bij ons krijgt u de persoonlijke aandacht en zorg die u verdient.
Ook kunt u bij ons ook terecht voor fitness en groepstrainingen.

Plan direct uw afspraak online.

Afspraak maken