Skip to main content Skip to footer

Tarieven 2023

De prijslijst voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben hangt in de wachtkamer.

Indien u voor fysiotherapie verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Kinese Fysiotherapeuten heeft met elke zorgverzekering in 2023 een contract afgesloten. Declaraties voor verzekerden worden direct met de zorgverzekeraars afgehandeld. Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie brengen wij eigen tarieven in rekening, zie hiervoor de prijslijst 2023.

Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten kunnen in rekening worden gebracht met ingang van 1 januari 2023. Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie brengen wij per 1 januari 2023, de volgende tarieven bij u in rekening:

Prijzenlijst 2023:

Zitting fysiotherapie € 49,95
Zitting kinderfysiotherapie € 52,40
Zitting manuele therapie € 52,40
Zitting oedeemtherapie € 52,40
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 52,40
Zitting oefentherapie Cesar-Mensendieck € 40,95
Extra lange zitting fysiotherapie € 52,40
Extra lange zitting oefentherapie Cesar-Mensendieck € 52,40
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,75
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek Cesar-Mensendieck € 65,75
Groepszitting € 24,40
Screening € 18,20
Screening en Intake en onderzoek fysiotherapie € 60,50
Screening en Intake en onderzoek oefentherapie Cesar-Mensendieck € 60,50
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie € 49,15
Intake en onderzoek na verwijzing oefentherapie Cesar-Mensendieck € 49,15
Toeslag voor thuisbehandeling € 14,95
Inrichtingstoeslag € 7,60
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 40,95
Niet nagekomen afspraak oefentherapie Cesar-Mensendieck € 40,95
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 51,25
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 35,30
Instructie aan ouders € 52,40
Telefonische zitting € 12,50
Onderstaande wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

KineseFit training10-rittenkaart € 69,00
KineseZwangerFit 7 lessen € 215,00


Indien zonder dringende reden niet 24 uur vooraf afgezegd (zon- en feestdagen niet meegerekend)

6 praktijken: 25 therapeuten in 1 team
BLIJVEND IN BEWEGING

Online afspraak maken.

Bij ons krijgt u de persoonlijke aandacht en zorg die u verdient.
Ook kunt u bij ons ook terecht voor fitness en groepstrainingen.

Plan direct uw afspraak online.

Afspraak maken